Gå til hovedinnhold

Tromsø – turist i egen by


English at bottom of the page

Det er ca 15 år siden jeg flyttet fra Tromsø, og siden den gang har jeg vel bare så vidt vært innom byen. Nå var det på tide å være turist i egen by. Veldig spennende å se tilbake på en by man er født og oppvokst i i voksen alder. Som turist, og voksen for den saks skyld, ser man nok byen på en litt annen måte en som barn og tenåring. Tromsø er en veldig fin by sted som jeg kan anbefale alle å ta en tur til. Man kan fint feriere i eget land.
Vi hadde planlagt å dra i desember for å få med oss mørketid, julestemning og nordlys. Vi fikk stappmørke og pissregn. Jeg hadde glemt hvor mørk denne mørketiden var, lyset kom opp til den «den blå timen» så ble det mørkt igjen. Er det en ting jeg ikke savner så er det mørketiden. Men mørket til tross, fant vi mye varme i god mat og drikke. Turistløypa med Rorbua, Skarven og Ølhallen ble gått, og vi fikk smakt på både Mack og lokale mikrobrygg.
Byen var samme gamle som jeg huset og samtidig helt forskjellig. Den hadde hvertfall krympa. Det var ikke lange biten fra ende til annen.

Selv om det var en del regn disse dagene var vi også veldig heldig med været. En annen grunn til at vi valgte Tromsø på vinterstid var hvalene!
Disse store dyrene har jo strømmet til i kuldetida de siste årene. Vi dro på tur med Eide Opplevelser som hadde avgang fra Kaldfjorden, en fjord ca 20 min inn på Kvaløya. Vi kunne ikke vært mer fornøyd med opplegget. En flott båt tok oss med ut til Blåmannsvika, lengre ut trengte vi ikke å dra, for her var det fult av hval. «Det koke av kval uti fjorden nu» hører jeg stadig gamle kjente fra nord sier. Man tenker jo at litt overdrivelse må jo til. Men det kokte faktisk, på et punkt var det hval på alle sider av båten, så man viste ikke helt hvor man skulle holde blikket. Bilden klarer dessverre ikke beskrive hvor fantastisk dette var.
Vi var også veldig fornøyd med servicen til Eide Opplevelser. Her fikk vi servert kaffe og drikke hele veien. Samt en god, varm fiskesuppe, perfekt når man hadde stått ute på dekk en stund.

Har du ikke vært i Tromsø, besøk ditt eget land!
Anbefaler vinteren med magisk mørketid. Er du heldig får du med deg nordlyset.

It’s about 15 years since I moved from Tromsø. Now it was time to be a tourist in my own city. Very interesting to look back at a city one is born and raised in as an adulthood. As a tourist, and adult for that matter, you probably see the town in a slightly different way  then as a child and teenager. Tromso is a very nice town that I can recommend anyone to take a trip to.
We had planned to go in December to get the feeling of the dark light, Christmas atmosphere and aurora borealis. We got packed dark and piss rain. I had forgotten how dark those dark days was, the lights went up to the «blue hour» and then it was dark again. Is there one thing I do not miss form north of Norway is it the dark days. But we enjoy our stay with good food and beer.

Although there was some rain these days we were also very lucky with the weather. Another reason why we chose Tromso in winter were the whales!
These large animals has flocked to the fjords in recent years. We went on a trip with Eide Opplevelser. We could not be happier with the arrangement. A great boat took us out to Blåmann Vika from Kaldfjorden (Cold Fjord) and Kvaløya (Whale Island), here it was packed with whales. I’m sorry to say that the pictures can not describe how amazing this was.
We were also very pleased with the service to Eide Opplevelser. We were served coffee and drinks throughout. And a good, hot fish soup, perfect when you had been out on the deck for a while.

Have not been to Tromso yet, it is time to go!
Recommending winter with magical darkness. If you are lucky, you can enjoy the Northern Lights